Jab tak lakhon log

Jab tak lakhon log bhookhen aur Agyani hain tab tak main us pratyek vyakti ko gaddar manata hoon, Jo unke bal par shikshit hua aura b wah uski or dyaan nahi deta!

Average: 3.7 (6 votes)