Shri shiv aarti


Shri Shiv Aarti


Jai Shiv Omkara, Prabhu Jai Shiv Omkara
Brahma Vishnu Sadaashiv Ardhangi Dhara || Om Har Har Mahadev ||

Ekanan, Chaturanan, Panchaanan Raje,
Hansasan Garudasan Vrishvahan Saje || Om Har Har Mahadev ||

Do Bhuj, Charu Chaturbhui Dashmukh Ati Sohe
Tinon Rup Nirakhte Tribhuvan Janmohe || Om Har Har Mahadev ||

Akshyamaala Banamala Rund Mala Dhari
Chandan Mrigmad Sohai, Bhale Shubhkari || Om Har Har Mahadev ||

Shvetambar Pitambar Bagambar Ange,
Brahmadik Sankaadik Pretadik Sange || Om Har Har Mahadev ||

Kar Madhye Kamandalu Au Trishul Bhari,
Sukhkari Dukhahaari Jagpalankari || Om Har Har Mahadev ||

Brahma Vishnu Sadashiv Janat Avivekaa,
Pranavakshar Men Shobhit Ye Tinon Eka || Om Har Har Mahadev ||