Maa ambe gauri aarti


Maa Ambe Gauri Aarti


Jai Ambe Gauri Maiya, Jaa Shyama Gauri
Nishdin Tumko Dhyaavat, Hari Brahma Shivji || Jai Ambe Gauri ||

Mang Sinduur Biraajat, Tiko Mrigmadko,
Ujjvalse Dou Naina, Chandravadan Niko || Jai Ambe Gauri ||

Kanak Saman Kalevar, Raktambar Raje,
Raktapushp Galmala, Kanthhar Saje || Jai Ambe Gauri ||

Kehari Vahan Rajat, Khadg Khappar Dhari
Sur Nar Munijan Sevat, Tinke Dukhahari || Jai Ambe Gauri ||

Kanan Kundal Shobhit, Nasagre Moti
Kotik Chandra Divakar, Samrajat Jyoti || Jai Ambe Gauri ||

Shumbh- Nishumbh Vidare, Mahishasur Ghatia
Dhumra-Vilochan Naina, Nishdin Madmati || Jai Ambe Gauri ||

Brahmani, Rudrani Tum Kamala Rani,
Agam-Nigam Bakhani. Turn Shiv Patrani || Jai Ambe Gauri ||

Chaunsath Yogini Gavat, Nritya Karat Bhairon,
Bajat Tab Mridanga, Aur Bajat Damru || Jai Ambe Gauri ||

Tum Ho Jag Ki Mata, Tum Hi Ho Bharta,
Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampati Karta || Jai Ambe Gauri ||

Bhuja Char Ati Shobhit, Var Mudra Dhari,
Manvanchhit Phal Pavat, Sevat Nar Nari || Jai Ambe Gauri ||

Kanchan Thal Virajat, Agaru Kapur Bati
Malketu Men Rajat, Kotiratan Jyoti || Jai Ambe Gauri ||