Shri ganga ji ki aarti


Ganga Ji Ki Aarti


Om Jai Gange Mata, Shri Jai Gange Mata

Jo Nar Tumko Dhyata, Man Vanchhit Phal Pata
Om Jai Gange Mata.
Chandra Si Jot Tumhari, Jal Nirmal Aata
Sharan Pade Jo Teri, So Nar Tar Jata
Om Jai Gange Mata.
Putra Sagar Ke Tare, Sab Jag Ko Gyata
Kripa Drishti Tumhari, Tribhuvan Sukh Data
Om Jai Gange Mata.
Ek Hi Bar Jo Teri, Sharanagati Aata
Yum Ki Tras Mitakar, Paramgati Pata
Om Jai Gange Mata.
Aarti Mat Tumhari, Jo Jan Nitya Gata
Arjun Wahi Sahaj Main, Mukti Ko Pata
Om Jai Gange Mata.